Refundacja leków

Refundacja leków to pokrywanie całości lub części kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Co roku Ministerstwo Zdrowia przedstawia listę leków refundowanych, którą znaleźć można na stronach ministerialnych.

 

Refundacja przyznawana jest dla czterech kategorii środków medycznych:

  • leków niedopuszczonych do obrotu w Polsce, które są specjalnie sprowadzane z zagranicy, dla określonych pacjentów,
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie zostały zgłoszone i dopuszczone do obrotu w Polsce, ale są niezbędne pacjentom, między innymi są to preparaty do początkowego żywienia niemowląt
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte listą leków refundowanych
  • lekarstwa przygotowane według określonej receptury, gdzie dawka leku jest mniejsza niż leki dostępne w aptekach.

 

Z refundacji leków mogą skorzystać:

  • osoby ubezpieczone
  • osoby nieposiadające ubezpieczenia, ale spełniające kryterium niskiego dochodu
  • dzieci do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży, okresie porodu lub połogu.