Opieka medyczna nad osobami starszymi

Opieka lekarza pierwszego kontaktu

Zadaniem lekarza rodzinnego zarówno w stosunku do osób młodszych jak i starszych jest profilaktyka, diagnostyka leczenie i usprawnianie pacjenta. Jednak w przypadku osób starszych zadaniem lekarza jest również ocena geriatryczna, czyli stwierdzenie czy dana osoba jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z czynnościami życia codziennego.

Ocena geriatryczna jest przeprowadzana między innymi poprzez test Tinetti jest to test określający ryzyko upadku, innym przydatnym w ocenie geriatrycznej narzędziem jest skala MMSE, która służy ocenie pamięci i funkcji poznawczych mózgu.

Geriatria

Geriatria do dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem chorób starczych, geriatria zajmuje się leczeniem osób po 60 – 65 roku życia. Jest to specjalizacja lekarska, podobnie jak pediatria czy alergologia. Aby zostać geriatrą lekarz musi posiadać specjalizacje w jednej z następujących dziedzin: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, neurologii, medycyny rodzinnej.

W Polsce jest zaledwie 321 geriatrów, a w swojej specjalizacji pracuje jedynie 160 z nich (wynika to z faktu, ze NFZ tylko z taką liczbą podpisał umowy na leczenie geriatryczne). Właśnie warunki finansowania sprawiają, że w Polsce jak wynika z raportu NIK cierpimy na ogromny brak łóżek i oddziałów geriatrycznych, co niestety przekłada się na jakość leczenia. Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować znaczą poprawę w kwestii dostępności geriatrów w 2007 r. było w Polsce zaledwie 170 geriatrów, a w specjalizacji pracowało 70, a w 2014 było ich już 321, a czynnych 160. Nadal nie jest to wielu w skali całego kraju, jednak jest to niewątpliwa poprawa.

Formy opieki pielęgniarskiej nad osobami starszymi

Obok opieki lekarskiej nad osobami starszymi opiekę sprawują również pielęgniarki, do form opieki pielęgniarskiej zalicza się:

  • podstawowa opieka pielęgniarki rodzinnej

  • pielęgniarska opieka domowa

  • pielęgniarska opieka długoterminowa