Opieka medyczna i psychiatryczna nad osobami uzależnionymi

W ramach  pomocy uzależnieni mogą liczyć na leczenie w:

  • Poradniach ambulatoryjnych – są to ośrodki pierwszej pomocy dla uzależnionych i ich rodzin. W poradniach tego typu chorzy mogą liczyć na pomoc lekarza medycyny oraz psychologa i psychiatry. W tego typu poradniach często można spotkać również terapeutów, którzy sami wyszli z nałogu. Leczenie w tych poradniach odbywa się na zasadzie terapii, podczas gdy uzależniony przebywa w domu, przeprowadzane są jednak regularne testy na obecność narkotyków w moczu, jeśli uzależniony nie radzi sobie z utrzymaniem abstynencji, terapia jest przerywana, a uzależniony trafia do ośrodka terapii.

  • Oddział detoksykacyjny – są to oddziały gdzie lekarze odtruwają organizm pacjenta z narkotyków, środków psychotropowych i alkoholu. Pobyt na takim oddziale często jest warunkiem przyjęcia uzależnionego do ośrodka terapii. W ramach takich oddziałów lekarze odtruwają organizm, zmniejszają następstwa odstawienia narkotyków, diagnozują ewentualne komplikacje (HIV, WZW, itp.). Na oddziałach tego typu pacjenci są również pod stałą obserwacją psychiatryczną.