Opieka medyczna dla rodziców i dzieci

Rodzic pracujący – jeśli rodzić pracuje to posiada ubezpieczenie społeczne, wówczas może on i jego dziecko bezpłatnie korzystać ze wszystkich placówek służby zdrowia w kraju.

Bezdomni rodzice i dzieci – bezdomni rodzice z dziećmi mogą skorzystać z pomocy Ośrodków Opieki Społecznej, które znajdują im miejsca w Domach Samotnych Matek, oraz innych tego typu placówkach, w tych miejscach mają oni zapewnioną podstawową opiekę medyczną i pielęgniarską.

Bezrobotni rodzice – rodzice bezrobotni ubezpieczani przez Urząd Pracy, mogą również ubezpieczyć w ten sposób swoje dzieci, dzięki czemu korzystają one również z bezpłatnej opieki medycznej.

Istnieją również fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się pomocą samotnym rodzicom i w ramach ich działalności również można skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej.