Opieka medyczna dla bezdomnych

  • Placówki pomocy osobom bezdomnym – w schroniskach i noclegowniach bezdomni mogą otrzymać pierwszą i podstawową pomoc medyczną i opiekę pielęgniarską,

people-852428_1280

  • Przychodnia dla bezdomnych – w większości miast działają przychodnie, które mają podpisane umowy z Samorządem, w ich ramach przychodnie przyjmują każdego bezdomnego, który potrzebuje doraźnego leczenia, a za ich leczenie płaci samorząd terytorialnych,

people-845710_1280

  • Pobyt w szpitalu – zasady dotyczące pobytu w szpitalu są nieco inne, jeśli bezdomny trafia na oddział, wówczas szpital zawiadamia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wówczas pracownik takiego ośrodka robi wywiad środowiskowy i wydaje decyzje administracyjna. W jej ramach bezdomny może zostać poddany 90 dniowej hospitalizacji, za którą zapłaci państwo.