Darmowy lekarz dla każdego

Koniec z weryfikacją

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zakłada, że każdy pacjent, niezależnie od tego czy posiada ubezpieczenie zdrowotne, czy też nie, będzie miał prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Jak twierdzą lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego będzie to znacznie mniejsze obciążenie dla budżetu państwa niż dotychczasowa konieczność weryfikacji pacjentów przez wadliwy system e-WUŚ.

Leczenie za darmo, ale leki bez refundacji

Pacjent nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego będzie mógł bezpłatnie skorzystać z opieki zdrowotnej, jednak za leki zapłaci 100% kwoty. Wobec tego lekarz wypisujący receptę na leki refundowane będzie nadal musiał zweryfikować prawo pacjenta do takich leków, jest to jednak znacznie mniejsze obciążenie niż dotychczas.

Fundusz nie będzie karał za braki formalne

W myśl nowej ustawy, również pacjenci, którzy skorzystają z usług specjalisty, ale nie posiadają ubezpieczenia, mimo że mu podlegają, nie zostaną obciążeni kosztami. Jeśli tylko w terminie 30 dni od uzyskania świadczenia, albo otrzymania zawiadomienia z NFZ dopełnią formalności związanych ze swoim ubezpieczeniem.