Choroby układu ruchu

Choroby układu ruchu mają ogromne spektrum skutków od bólów mięśniowo – szkieletowych, aż po niepełnosprawność ruchową. W tym dziale staramy się zaprezentować choroby układu ruchu, opowiedzieć o ich przyczynach oraz przedstawić proces diagnostyki i leczenia.


Artropatia

Artropatia to słowo stosowane w medycynie, którym określa się wszystkie zmiany chorobowe występujące w obrębie jednego lub więcej stawów. Ta choroba obejmuje pierwotne i wtórne zmiany w obrębie stawów, oraz zmiany wywołane stanem zapalnym i niezapalne zmiany.

Wśród rodzajów artropatii można wymienić:

  • reumatoidalne zapalenie stawów
  • łuszczycowe zapalenie stawów
  • ropne zapalenie stawów
  • zakażenia stawów w przebiegu chorób takich, jak: rzeżączka, kiła wrodzona, borelioza, gruźlica
  • związana z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Choroba Pageta kości

Choroba Pageta kości jest to przewlekła choroba podczas, które powstają ogniska nieprawidłowego tworzenia kości.

Choroba może przebiegać bezobjawowo lub objawiać się bólem kości, złamaniami, zniekształceniami kości niekiedy, acz rzadko pojawiają się również zmiany nowotworowe.

Na tą chorobę cierpią osoby w średnim i podeszłym wieku, jej przyczyny nie są znane, choć naukowcy zdefiniowali gen, który może nasilać ryzyko jej wystąpienia.

Cześć przypadków choroby nie wymaga leczenia, pozostałym pacjentom podaje się odpowiednie leki, aparaty ortopedyczne lub poddaje się ich leczeniu chirurgicznemu.


Rabdomioliza

Rabdomioliza jest to choroba polegająca na masowym rozpadzie włókien mięśni poprzecznie prążkowany, w efekcie czego ich szczątki dostają się do krwi, a z nią do kłębuszków nerkowych, którym uniemożliwiają prawidłowe działanie, co w efekcie prowadzić może do ostrej niewydolności nerek.

Objawy:

  • obecność krwistego moczu
  • objawy niewydolności nerek
  • bóle mięśni
  • obrzęk mięśni
  • niekiedy nie wstępują żadne objawy.

Leczenie:
Stosowane jest leczenie objawowe, polegające na podawaniu pacjentom odpowiednich leków oraz dużej ilości płynów.


Choroba Hoffy

Choroba Hoffy bywa również nazywana zespołem Hoffy-Kasterta, jest to przerost ciała tłuszczowego podrzepkowego. Główną przyczyną pojawienia się tej choroby jest uraz, lub liczne mikrourazy, które w efekcie prowadzą do obrzęku i przerostu ciała tłuszczowego podrzepkowego. Do objawów tej choroby należy ból stawu kolanowego zwłaszcza, gdy noga jest wyprostowana, obrzęk kolana i uwypuklenie skóry z obu stron rzepki. W pierwszej kolejności w leczeniu ogranicza się przerost stawu poprzez leki oraz fizjoterapię, a następnie przeprowadzany jest zabieg operacyjny usuwający przerost.