Choroby układu oddechowego

Zanieczyszczenie powietrza, palenie tytoniu, geny, wirusy i bakterie – to tylko niektóre z przyczyn powstawania chorób układu oddechowego, o których szerzej będziemy mówić w tym dziale.


Azbestoza
Azbestoza inaczej nazywana jest pylicą azbestową i wywołana przez długotrwałe wdychanie mikroskopijnych włókien azbestu. W efekcie prowadzi to do zwłóknienia płuc i opłucnej, w następstwie azbestozy może rozwinąć się rak płuc.

Objawy
Objawem azbestozy są duszności pojawiające się podczas wysiłku fizycznego.

Diagnoza
Do diagnozowania choroby wykorzystywane są badania rentgenowskie klatki piersiowej oraz tomografia komputowa.

Leczenie
Nie da się wyleczyć azbestozy, dlatego głównie nacisk kładzie się na eliminowanie azbestu ze środowiska i otoczenia ludzi.


Grypa
Grypa to ostra choroba układu oddechowego, której przyczyną jest zakażenie wirusem grypy. Zakażenie wirusem następuje za pośrednictwem drogi kropelkowej, czyli między innymi podczas kichania.

Istnieje kilka wirusów grupy, które mogą wywołać chorobę są to wirus typu A, B i C.

Do objawów grypy można zaliczyć:
wysoką gorączkę
bóle głowy
bóle mięsniowo – stawowe
dreszcze
bóle gardła
suchy kaszel
brak apetytu
uczucie wyczerpania

Leczenie polega na podawaniu inhibitorów neuraminidazy i inhibitorów M2. Najskuteczniejsze leczenie jest jeśli rozpocznie się w ciągu 24 – 30 godzin od pojawienia się choroby.


Zapalenie płuc
Zapalenie płuc jest to stan zapalny pęcherzyków płucnych.

Przyczyny
Do najczęstszych przyczyn zapalenia płuc, można zaliczyć:
zarażenie bakteriami
zarażenie wirusami
zarażenie innymi drobnoustrojowymi: grzybami, pasożytami
reakcje na niektóre leki

Objawy
Osoby cierpiące na zapalenie płuc najczęściej kaszlą, mają wysoką gorączkę, dreszcze, odczuwają bóle w klatce piersiowej, nie mogą zaczerpnąć głębiej oddechu, duszności, mają zwiększoną częstotliwość oddechu.

Leczenie
Chorobę eliminuje się poprzez podawanie antybiotyków, dużej ilości płynów, prostych analgetyków oraz zalecenia odpoczynku pacjentowi.


Odma opłucnej
Odma opłucnej pod tym pojęciem rozumie się nagłe wtargnięcie gazów do jamy opłucnej. Najostrzejszą przyczyną odmy płucnej jest przebicie klatki piersiowej lub uszkodzenie miąższu płucnego. Jest to choroba pojawiająca się nagle i wymaga natychmiastowego leczenia chirurgicznego. Najczęstszymi objawami odmy są omdlenia, duszności, ból w klatce piersiowej oraz suchy kaszel i ogólne osłabienie organizmu. Istnieją różne rodzaje odmy, wyróżnia się następujące z nich:

  • odmę zamkniętą
  • odmę otwartą
  • odmę zastawkową
  • odmę samoistną
  • odmę pourazową.