Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia to najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce, chcemy dołożyć naszą małą cegiełkę do zmiany tego stanu rzeczy, a ten dział na nam w tym pomóc. W przypadku chorób tego układu olbrzymie znaczenie ma profilaktyka i tryb życia, dlatego warto przekonać się jak opłakane skutki może mieć nieprawidłowa dieta, palenie czy brak aktywności fizycznej.


Miażdżyca tętnic

Miażdżyca tętnic to zmiany zwyrodnieniowe w obrębie błony wewnętrznej i środkowej tętnic, najczęściej dotyczy ona aorty, tętnic wieńcowych i mózgowych.

Do czynników zwiększających ryzyko należy zaliczyć podeszły wiek, zaburzenia genetyczne, otyłość, cukrzycę, palenie tytoniu, stres, nieodpowiedni tryb życia, podwyższony cholesterol, spożywanie dużych ilości tłuszczów oraz cukrów. Znacznie bardziej podatni na miażdżycę są mężczyźni.

Miażdżycę leczy się poprzez podawanie pacjentom leków zmniejszających ciśnienie i krzepliwość krwi oraz obecność cholesterolu. Leczy się ją również chirurgicznie poprzez wszczepienie bajpasów, angioplastykę oraz chelatację.


Hipertensja

Hipertensja to fachowe określenie nadciśnienia krwi. Jest to choroba, która charakteryzuje się skokowym lub permanentnym występowaniem u pacjenta podwyższonego ciśnienia krwi, zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego.

Przyczyny

Większość przypadków osób chorych na hipertensję to osoby, u których samoistnie występuje podwyższone ciśnienie tętnicze krwi. Wpływ na to mają środowisko oraz geny. U 10% pacjentów ma ona charakter wtórny i jest powikłaniem chorób nerek, zespół Cushinga, Conna lub guzów chromochłonnych.

Leczenie

Nadciśnienie tętnicze krwi leczy się poprzez zmiany trybu życia i odżywiania oraz poprzez podawanie leków na obniżenie ciśnienia.


Choroba Raynauda

Choroba Raynauda jest to choroba polegająca na nagłym pojawianiu się skurczów w obrębie tętnic rąk, rzadziej tętnic nóg.

Jest to choroba, która rozwija się już w wieku młodzieńczym, jej przyczyny nie są znane. Może natomiast zostać sprowokowana przez emocje lub oziębienie kończyn. Nieleczona choroba Raynauda może powodować powstanie zgorzeli kończyn.

Objawy:

  • blednięcie palców

  • mrowienie

  • drgawki w obrębie kończyn

  • ból kończyn.

Leczenie:

  • unikanie zimna

  • podawanie leków blokujących kanały wapniowe, azotanów i agonistów receptorów β2-adrenergicznych i α-adrenergicznych.


Akrocyjanoza

Akrocyjanoza to niegroźna dolegliwość układu krążenia polegająca na zaczerwienieniu kończyn. Pojawia się w momencie skurczy arterioli skóry, w efekcie przepływ krwi w naczyniach włosowatych jest zwolniony, a z krwi uwalnia się znaczna ilość tlenu. U chorych na akrocyjanozę pojawia się sinopurpurowy odcień w kończynach, jednak nie wiąże się do z żadnymi innymi objawami, ani bólem. To schorzenie nie jest w żaden sposób niebezpieczna dla życia czy zdrowia i nie wymaga leczenia w przeciwieństwie to podobnej choroby – choroby Raynauda.


Obrzęk limfatyczny

Obrzęk limfatyczny to choroba wywołana przez niemożność odprowadzenia chłonki z tkanek organizmu, w efekcie której może dojść do zapalenia. W przypadku ludzi obrzęk ten najczęściej pojawia się na skórze lub tkance podskórnej.

Przyczyny:

Zastój chłonki wywołany jest najczęściej wrodzonymi lub nabytymi uszkodzeniami naczyń chłonnych.