Bezpłatne badania profilaktyczne

Często wykrycie choroby na wczesnym etapie jej rozwoju pomaga w znacznym stopniu zniwelować ryzyko rozwoju choroby oraz daje dużo lepsze efekty leczenia. Narodowych Fundusz Zdrowia finansuje programy profilaktyczne, w ramach których można skorzystać z bezpłatnych badań. Wśród programów tego typu pacjenci mogą skorzystać z:Programu profilaktyki raka szyjki macicy
– badania te przeznaczone są dla kobiet w wieki 29 – 59 lat, które nie wykonywały badań cytologicznych w ciągu ostatnich 3 lat, jest to badanie bezpłatne, które można wykonać w każdym gabinecie ginekologicznym posiadającym umowę z NFZ. Takie badania nie wymagają skierowania. 


P
rogramu profilaktyki raka piersi – program kierowany do kobiet w wiek 50 – 59 lat, które nie wykonywały badania przez 2 poprzednie lata, na stronie NFZ można znaleźć wykaz placówek przeprowadzających te badania. Nie wymagają one skierowania. 

Programu profilaktyki chorób związanych z paleniem – program kierowany jest do osób powyżej 18 roku życia, które palą papierosy. 

Programu profilaktyki gruźlicy – to program kierowany do osób dorosłych, które miał kontakt z osobą ze zdiagnozowaną gruźlicą lub są bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, obciążone długotrwałą chorobą lub problemami alkoholowym czy narkomanią. 

Programu profilaktyki chorób układu krążenia – ten program kierowany jest do osób w wieku 34, 40, 45, 50 i 50 lat, które przez pięć ostatnich lat nie miały wykonywanych tego typu badań, a znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. 

Programu badań prenatalnych – do tego badania mogą przystąpić kobiety, po 35 roku życia, u których podejrzewa się ryzyko wystąpienia zagrożeń dla płodu lub patologii ciąży. Do tego programu wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wystąpieniu ryzyka.